SPIN DAY 2016 W GEOPARKU KIELCE

14 listopada 2016

W czwartek , 10 listopada na terenie Geoparku Kielce, po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki, ustanowiony przez UNESCO. Na świecie działa ok. 3 tys. centrów nauki, odwiedzanych co roku przez ok. 300 mln. osób. Centrum Geoedukacji gromadzi rocznie ponad 40 tysięcy  zwiedzających. Tak duża frekwencja pokazuje, że poznawanie praw nauki przez samodzielne eksperymentowanie jest atrakcyjne i potrzebne. Działalność centrów to jednak nie tylko interaktywne wystawy, warsztaty czy pokazy. To zachęcanie do kreatywnego myślenia, odpowiedzialności oraz zaangażowania w dialog na temat globalnych problemów. Oczywiście, poszczególne instytucje często różnią się od siebie. Mają inny program, odbiorców, charakter działań. UNESCO dostrzegło rosnącą rolę centrów nauki oraz związek ich działalności z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Powołanie Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki świadczy o tym, że środowisko to jest doceniane w skali światowej.

Polskie centra nauki, choć istnieją o wiele krócej, bardzo szybko się rozwijają i świadomie wpisują w światowy nurt.  W 2013 r. powstało Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN, w którego skład dziś wchodzi 36 instytucji, jak i również Geopark Kielce. Dzielą się dobrymi praktykami, współpracują programowo, realizują wspólne projekty, biorą udział w debacie publicznej. Promują naukę i wzbogacają środowisko edukacji. W naszym kraju powstało nieoczekiwanie dużo instytucji, zaangażowanych w działania budujące relacje między nauką i społeczeństwem. Już w zeszłym roku zorganizowały ogólnopolski SPiN Day, który teraz odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki. W 34 miejscach przygotowano  specjalne atrakcje: wystawy, warsztaty, pokazy naukowe, obejmujące swoją tematyka zagadnienia z wielu obszarów wiedzy.

Geoparkowy SPiN-Day składał się  dwóch części. Pierwsza (w godzinach od 12.00 do 15.00), skierowana była do grup szkolnych, druga z kolei (od 16.00 do 19.00) przeznaczona była dla osób indywidualnych (rodzin z dziećmi).    W programie znalazły się  m.in.: warsztaty geologiczno-laboratoryjne, gra z zagadkami po Centrum Geoedukacji czy warsztaty szlifierskie. Ponadto, grupy szkolne jak i rodzinne miały możliwość wziąć udział w rywalizacji z wiedzy na temat geologicznej przeszłości Gór Świętokrzyskich, biorąc udział w zespołowej Grze Wielkoformatowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom za wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach Geoparku Kielce


x