VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM „GEO-PRODUKT”

6 października 2022

W ramach dzisiejszych obchodów Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności miała miejsce inauguracja VII Ogólnopolskiego Forum Geo-Produkt zorganizowanego przez Geopark Świętokrzyski we współpracy z Geonaturą Kielce , Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Patronat naukowy nad wydarzeniem objął Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu PTTK Kielce Oddział Świętokrzyski i Nordkalk Polska .


Podczas dzisiejszej inauguracji Forum zagadnienia związane z geoparkami, geoturystyka, międzynarodowym dniem georoznodnosci oraz nauką i edukacją prezentowali: prof. Nikos Zouros – Prezydent Global Geoparks Network , prof. Zbigniew Zwoliński (UAM) , dr hab. Piotr Szrek (PIG-PIB) , dr Jacek Kozma (Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa) oraz dr Krzysztof Miśkiewicz (AGH) i mgr Michał Poros (Geopark Świętokrzyski). Przed nami drugi dzień Forum z sesją terenową po wybranych geostanowiskach Geoparku Świętokrzyskiego.


x