WARSZTATY

6 marca 2023

OFERTA WARSZTATÓW DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

każdy rodzaj warsztatów trwa ok. 45 min.


PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I – V

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VI – VIII

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA


x