WARSZTATY

1 marca 2022

OFERTA WARSZTATÓW DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (listopad/grudzień 2022)

każdy rodzaj warsztatów trwa ok. 45 min.


PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I – V

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VI – VIII

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA


x