WARSZTATY

1 marca 2022

OFERTA WARSZTATÓW DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:

każdy rodzaj warsztatów trwa ok. 45 min.


PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I – III.

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VII – VIII

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA


x