Dorośli

28 czerwca 2019

SZLIFOWANIE SKAŁ

Warsztaty wstępnej obróbki wapieni świętokrzyskich, podczas których uczestnicy poznają tajniki szlifowania  i polerowania skał. Oszlifowana i wypolerowana skała stanowi pamiątkę z wycieczki do Centrum Geoedukacji.


GEOLOGICZNY SPACER PO WIETRZNI   

Zajęcia terenowe odbywające się  w granicach rezerwatu Wietrznia (nieopodal budynku Centrum Geoedukacji). Uczestnicy zajęć w trakcie wędrówki ścieżkami edukacyjnymi poznają historię rezerwatu oraz przeszłość geologiczną Gór Świętokrzyskich.  Zajęcia prowadzone wyłącznie przy sprzyjającej aurze.


 

x