Szkoła ponadpodstawowa

28 czerwca 2019

GEO GIGA GRA

Wielkoformatowa gra planszowa o tematyce geologicznej. Przedstawia ona najistotniejsze fakty i organizmy z geologicznej historii regionu świętokrzyskiego.  W rozgrywce uczestniczą  kilkuosobowe zespoły, których zadaniem jest wykonywanie zadań ukrytych na  poszczególnych   polach gry.


SZLIFOWANIE SKAŁ

Warsztaty wstępnej obróbki wapieni świętokrzyskich, podczas których uczestnicy poznają tajniki szlifowania  i polerowania skał. Oszlifowana i wypolerowana skała stanowi pamiątkę z wycieczki do Centrum Geoedukacji.


W SKALNYM ŚWIECIE 

Warsztaty w trakcie których uczestnicy nauczą się rozpoznawania najważniejszych skał (magmowych, osadowych i metamorficznych). Dowiedzą się: jak powstają określone typy skał, gdzie występują i jak są wykorzystywane.  Do dyspozycji uczestników zajęć będą specjalnie przygotowane komplety skał, uzupełnione odpowiednią treścią edukacyjną.


GEOLOGICZNY SPACER PO WIETRZNI 

Zajęcia terenowe odbywające się  w granicach rezerwatu Wietrznia (nieopodal budynku Centrum Geoedukacji). Uczestnicy zajęć w trakcie wędrówki ścieżkami edukacyjnymi poznają historię rezerwatu oraz przeszłość geologiczną Gór Świętokrzyskich.  Zajęcia prowadzone wyłącznie przy sprzyjającej aurze.


 

x