Warsztaty geoedukacyjne Klubu Miłośników Geologii – projekt WFOŚiGW

24 września 2014
Za nami 2 dni warsztatów Klubu Miłośników Geologii, zorganizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach „Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla Klubu Miłośników Geologii.

W pierwszym dniu warsztatów, w sobotę członkowie Klubu Miłośników Geologii poznwali atrakcyjne geostanowiska wschodniej części wojewówdztwa świętokrzyskiego. Pierwszym punktem  na trasie zajęć był kopalnia „Staszic” w Rudkach, gdzie znajdują się ciekawe okazy minerałów z pirytem i markasytem na czele. Następnym geostanowiskiem były Grzegorzowice Skały, gdzie znajduje się ciekawy profil skał dewońskich, czynna kopalnia dolomitów „Skała”oraz stanowisko paleontologiczne z brachiopodami. Ostatnim punktem zwiedzania były zbiornik wodny w Wiórach, z ciekawym triasowym poziomem paleontologicznym, gdzie w osadach pstrego piaskowca znajdują się liczne ślady gadów, płazów i protodinozaurów. 

 
Drugi dzień warsztatów, tym razem niedzielnych rozpoczął się penetracją łomika z wapienia litotamniowymi w okolicach Pińczowa. Kolejnym miejscem na trasie wycieczki był Las Winiarskim, a dokładniej Uzdrowiskowy Zakład Górniczy, gdzie członkowie Klubu Miłośników Geologii mieli okazję degustować wodę siarczkową, która z tego ujęcia trafia do Buska Zdroju. Ciekawym elementem „Lasu Winiarskiego” jest skalna ścieża, prezentująca skały z regionu świętokrzyskiego. W drugiej części warsztatów uczestnicy warsztatów obejrzeli gipsowe „jaskółcze ogony” w Chotlu Czerwonym oraz zwiedzili rezerwat przyrody Przęślin. 
 

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Z geolgią za pan brat czyli warsztaty geoedukcyjne dla Klubu Miłośników Geologii” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

publikacje

 
x