Warsztaty KMG – Ponidzie

29 maja 2019

W dniu 25 maja 2019 roku przeprowadzone zostały na Ponidziu warsztaty terenowe dla młodszej grupy Klubu Miłośników Geologii. Dzięki olbrzymiej różnorodności, form i obiektów, jaką przywitało nas Ponidzie, dzieci uczestniczące w warsztatach zapoznały się z walorami geologicznymi, florystycznymi i historycznymi tego regionu. Pierwsze skarby geologiczne klubowicze pozyskiwali w odsłonięciu wapieni mioceńskich znajdującym się w zachodniej części Pińczowa. Skorzystano także z możliwości podziwiana wspaniałych widoków Doliny Nidy, jakie roztaczają się z Garbu Pińczowskiego. Następnym punktem naszych warsztatów, była skarpa gipsowa, znajdująca się w północnej części Gorysławic. Zdecydowanie większe kryształy gipsowe mieliśmy możliwość podziwiać u stóp gotyckiego kościółka w Chotlu Czerwonym. Bardzo ciekawy przykład różnorodnych form krasowych w osadach gipsu, klubowicze poznali w rezerwacie Skorocice. Dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Lisika – właściciela ujęć wody siarkowej w Lesie Winiarskim uczestnicy warsztatów poznali cały proces wydobywczy, zwiedzili przyzakładowe lapidarium gdzie zgromadzono różne rodzaje skał a także wzięli udział w degustacji leczniczych wód siarkowych. Na zakończenie warsztatów klubowicze penetrowali starą nieczynną piaskownie w Zwierzyńcu, zbierając wiele rodzajów mioceńskich ślimaków. Warsztaty przebiegły w bardzo miłej atmosferze a dzieci zyskały nie tylko okazy do swoich kolekcji, ale także sporą wiedzę przyrodniczo historyczną o Ponidziu.


x