Wernisaż Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – edycja 2015 – relacja

23 czerwca 2015
17 czerwca 2015 roku w Centrum Geoedukacji odbyło się podsumowanie konkursu edukacyjnego „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” – edycja 2015. W jego trakcie można było zobaczyć najlepsze prace w każdej z trzech kategorii wiekowych, czyli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować plakaty prezentujące ciekawe geologicznie miejsca z terenów skąd pochodzili. Dzięki temu na plakatach znalazły się takie miejsca jak: Skałki Piekło pod Niekłaniem, Piekło Szkuckie, Wietrznia, Kadzielnia czy Kamieniołom Bukowa.

Dodajmy, że była to trzecia edycja tego projektu skierowanego dla szkół z województwa świętokrzyskiego. W konkursie uczestniczyło 150 uczniów wraz z opiekunami. Ważną informacją jest fakt, iż projekt został dofinasowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dzięki temu uczniowie otrzymali cenne nagrody.

Lista laureatów konkursu:

Szkoły podstawowe – I miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach; II miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali; III miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach.

Gimnazja – I miejsce – zespół z Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Staffa w Rudzie Malenieckiej;  II miejsce – zespół z Zespołu Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu Wielkim;  III miejsce – zespół z Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. J. Hauke Bosaka – Gimnazjum nr 25 w Kielcach.

Szkoły ponadgimnazjalne – I miejsce – zespół z  II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich;  II miejsce – zespół z II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach;  III miejsce – zespół z Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. J. Hauke Bosaka – Technikum nr 7.

Na zakończenie wernisażu jego uczestnicy wysłuchali prelekcji pracownika Geoparku Kielce Witolda Wesołowskiego na temat geologii województwa świętokrzyskiego i znaczenia geostanowisk.

17 czerwca 2015 roku w Centrum Geoedukacji odbyło się podsumowanie konkursu edukacyjnego „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” – edycja 2015. W jego trakcie można było zobaczyć najlepsze prace w każdej z trzech kategorii wiekowych, czyli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować plakaty prezentujące ciekawe geologicznie miejsca z terenów skąd pochodzili. Dzięki temu na plakatach znalazły się takie miejsca jak: Skałki Piekło pod Niekłaniem, Piekło Szkuckie, Wietrznia, Kadzielnia czy Kamieniołom Bukowa.

Dodajmy, że była to trzecia edycja tego projektu skierowanego dla szkół z województwa świętokrzyskiego. W konkursie uczestniczyło 150 uczniów wraz z opiekunami. Ważną informacją jest fakt, iż projekt został dofinasowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dzięki temu uczniowie otrzymali cenne nagrody.

Lista laureatów konkursu:

Szkoły podstawowe – I miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach; II miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali; III miejsce – zespół ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach.

Gimnazja – I miejsce – zespół z Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Staffa w Rudzie Malenieckiej;  II miejsce – zespół z Zespołu Szkół Publicznych Publiczne Gimnazjum w Niekłaniu Wielkim;  III miejsce – zespół z Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. J. Hauke Bosaka – Gimnazjum nr 25 w Kielcach.

Szkoły ponadgimnazjalne – I miejsce – zespół z  II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich;  II miejsce – zespół z II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach;  III miejsce – zespół z Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. J. Hauke Bosaka – Technikum nr 7.

Na zakończenie wernisażu jego uczestnicy wysłuchali prelekcji pracownika Geoparku Kielce Witolda Wesołowskiego na temat geologii województwa świętokrzyskiego i znaczenia geostanowisk.


publikacje


x