Wystawy czasowe „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

13 lipca 2018

Wystawy czasowe z cyklu „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE” o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane w formie organizacji wystaw edukacyjnych, których głównym celem jest wzbogacenie oferty edukacyjnej Centrum Geoedukacji.

x