XLII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży

11 marca 2021

Informujemy, że Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży. W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegoroczna edycja „Mojej Przygody w Muzeum”  otrzymała hasło przewodnie: „Dlaczego tęsknię za Muzeum?” Umożliwi to wzięcie udziału w Projekcie również tym osobom, które z różnych przyczyn (zamknięcie instytucji, lock down, kwarantanna, izolacja) nie mogły odwiedzić Muzeum. Jednocześnie aktualny pozostaje temat „Moja Przygoda w Muzeum” dla uczestników, którym udało się dotrzeć do instytucji kulturalnych i zapoznać z ekspozycjami i prezentowanymi obiektami.

Uczestnicy Projektu mogą więc zainspirować się zbiorami określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnicy Projektu mogą także stworzyć prace, w których zawarta zostanie artystyczna odpowiedź dlaczego tęsknią za Muzeum. Co sprawiło, że chcieliby tam wrócić. Można skorzystać z wcześniejszych doświadczeń wizyty w Muzeum – udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych, zwiedzania, udziału w wernisażach, itp.

Liczymy, że wystawa stała w Centrum Geoedukacji, poświęcona dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich, stanie się inspiracją dla uczestników konkursu. Szczegółowe informacje na temat zakresu projektu „Moja Przygoda w Muzeum” znajdziecie w załącznikach.


Moja Przygoda w Muzeum-od Projektu regionalnego do międzynarodowego

Regulamin Moja Przygoda 2021Czemu tęsknię za Muzeum

metryczka

Załączniki RODO 2021


x