ZA NAMI KOLEJNA KONFERENCJA INTERAKCJA – INTEGRACJA…

27 marca 2018

W dniach 20-23 marca odbyła się kolejna edycja konferencji Interakcja-Integracja. To coroczne spotkanie instytucji, których celem jest  budowanie kreatywnego, innowacyjnego, zainteresowaną nauką – społeczeństwa. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele centrów i muzeów nauki, reprezentujących środowisko edukacji nieformalnej z całej Polski. Gospodarzem X edycji Konferencji był Uniwersytet Śląski w Katowicach, których w tym roku akademickim obchodzi jubileusz 50-lecie istnienia.


Zespół Geoparku Kielce, reprezentowany przez pracowników Centrum Geoedukacji oraz Ogrodu Botanicznego, miał możliwość wzięcia udziału zarówno w wykładach plenarnych jak i ciekawych sesjach tematycznych, poświęconych edukacji nieformalnej.  Konferencja była również okazją do poznania zasad funkcjonowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, zrekultywowanego kamieniołomu Geosfera w Jaworznie oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Podczas konferencji odbyło się również kolejne posiedzenie Rady Porozumienia SPiN, podczas którego zdecydowano o przekształceniu Porozumienia w stowarzyszenie. Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN liczy obecnie 42 członków (centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie) oraz 10 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe). Członkiem Porozumienia jest również Geopark Kielce. Współpraca  członków SPiNu dotyczy różnych aspektów działań:  budowanie przestrzeni do współpracy, pogłębianie wiedzy, wymiana doświadczeń, integracja środowiska.

Podsumowują udział w X edycji Konferencji Interakcja-Integracja, był inspirujący do działań na polu edukacji nieformalnej. Kolejne spotkanie już w przyszłym roku.


x