Zbliżająca się modernizacja w Geoparku Kielce – zebranie komisji eksperckiej

8 sierpnia 2016

W dniu dzisiejszym w Centrum Geoedukacji zebrała się komisja ekspercka powołana przez komisję przetargową. Ocenia ona m.in. wartości estetyczne i merytoryczne projektów koncepcyjnych zgłoszonych w ramach przetargu na modernizację ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń. Planowane zakończenie modernizacji to 30 czerwca 2019 r. Modernizacja wraz z budową ogrodu doświadczeń to element większego projektu – „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce” przewidzianego do dofinansowania, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

x