29 października – wernisaż konkursu plastycznego „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”

8 października 2018

Od czerwca Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji realizuje Geologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza” . Zespoły szkolne, zgłoszone do udziału w konkursie wykonują makiety dewońskiego morza, dowolną techniką plastyczną.  Dziedzictwo geologiczne regionu świętokrzyskiego w postaci reprezentatywnych skamieniałości, eksponowane w obrębie różnych form ochrony przyrody województwa świętokrzyskiego (rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody, użytków ekologicznych), stanowi podstawę do rekonstrukcji życia sprzed kilkuset milionów laty. W poniedziałek (29 października) planowany jest wernisaż podsumowujący konkurs. Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


 

x