Geo-Quest

22 czerwca 2022
  • POZNAJ skały budujące kieleckie rezerwaty,
  • ODNAJDŹ ślady dewońskiego morza,
  • DOWIEDZ się jakie minerały można znaleźć w kieleckich rezerwatach,
  •  WEŹ  udział w geo-queście z Geonaturą Kielce.

Zapraszamy wszystkich miłośników nietypowych wędrówek do udziału w grach terenowych

odbywających się na terenach Kadzielni, Wietrzni i Ślichowic.


GEONATURA GEO-QUEST to cykl 4 niezależnych gier terenowych odbywających się na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geonaturę Kielce:  Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Geologiczny Ogród Doświadczeń na dachu Centrum Geoedukacji.

Gry terenowe mają formę indywidualnych spacerów,  w czasie których będzie można poznać najciekawsze walory rezerwatów przyrody miasta, w nietypowy sposób –  wykonując określone zadania i pytania. Realizacja gry w terenie  odbywa się we własnym zakresie.

 


Aby wziąć udział w pn. „GEONATURA GEO-QUEŚCIE” należy:

Wybrać trasę gry.

Zapoznać się z regulaminem wydarzenia, kliknij TU.

Udać się do punktu startowego.

Pobrać formularz questu i mapkę poprzez:

Przejść trasę i rozwiązać zadania.

Wysłać do weryfikacji odpowiedzi.


Nagrodą dla Ciebie niech będzie satysfakcja

Z zadań wykonanych i z wycieczki, bo to też atrakcja.

zrób sobie jednak prezent i zwiedź okolicę,

atrakcji tu niemało i wszystkich nie zliczę.


x