BILETY

25 czerwca 2019

REZERWACJA BILETÓW:

https://bilety.geopark-kielce.pl/


  • Wszystkie bilety są bezpłatne*
  • Rezerwacja biletów możliwa jest jedynie w terminach dostępnych w kalendarzu.
  • Jako grupę zorganizowaną rozumie się grupę liczącą od 12 do 30 osób.

Aby dokonać rezerwacji dla grupy liczącej 31 – 60 osób należy:

–  znaleźć w kalendarzu dwa terminy z tą samą datą i godziną, w których suma wolnych miejsc pokrywa się z liczbą osób w grupie (max. 60)

– następnie należy  oba wybrane terminy dodać do koszyka oddzielnie (temat warsztatów powinien być taki sam dla obu terminów).

– po umieszczeniu w koszyku obu terminów można dokończyć procedurę rezerwacji.


*Geopark Kielce, jako jednostka administrująca Centrum Geoedukacji zastrzega sobie możliwość  wprowadzenia odpłatności za zwiedzanie ekspozycji stałej i udział w warsztatach edukacyjnych w  2020 roku.

W przypadku zamiaru wprowadzenia odpłatności administrator obiektu zamieści z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem informację o tym fakcie na stronie internetowej Centrum Geoedukacji.

x