• Konkurs „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza” – spotkanie podsumowujące

  Październik 29, 2018 1:38

  Dziś w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie podsumowujące Geologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”. W konkursie udział wzięło 140 uczniów z 15 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VI).Zadaniem poszczególnych zespołów było przygotowanie trójwymiarowej makiety morza dewońskiego, które około 380 milionów lat temu zalewało obszar odpowiadający dzisiejszym Górom Świętokrzyskim. Tętniące życiem, kolorowe zbiorowiska zbliżone wyglądem do współczesnych tropikalnych raf koralowych zasiedlające ciepłe, płytkie i dobrze naświetlone morze. Tak w okresie dewonu wyglądały fragmenty obszaru dzisiejszych Gór Świętokrzyskich położonego wówczas na półkuli południowej, w strefie zwrotnikowej.  Odzwierciedleniem tych warunków były zrekonstruowane przez dzieci makiety – absolutnie piękne i oryginalne pod każdym względem. Okazało się bowiem, że wyobraźnia dzieci nie zna granic a prace, które powstały to prawdziwe dzieła paleo-sztuki.

 • 29 października – wernisaż konkursu plastycznego „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”

  Październik 8, 2018 10:39

  Od czerwca Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji realizuje Geologiczny Konkurs Plastyczny „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza” . Zespoły szkolne, zgłoszone do udziału w konkursie wykonują makiety dewońskiego morza, dowolną techniką plastyczną.  Dziedzictwo geologiczne regionu świętokrzyskiego w postaci reprezentatywnych skamieniałości, eksponowane w obrębie różnych form ochrony przyrody województwa świętokrzyskiego (rezerwatów przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody, użytków ekologicznych), stanowi podstawę do rekonstrukcji życia sprzed kilkuset milionów laty. W poniedziałek (29 października) planowany jest wernisaż podsumowujący konkurs. Konkurs jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 • GEOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – rejestracja do 16 września!

  Sierpień 31, 2018 11:02

  Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji przedłuża nabór do geologicznego konkursu plastycznego „ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA”. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego i polega na przygotowaniu przez zespoły uczniów (4 osoby) trójwymiarowej makiety morza dewońskiego. Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych  klasy: I-III oraz IV-VI.

 • Wystawy czasowe „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

  Lipiec 13, 2018 10:50

  Wystawy czasowe z cyklu „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE” o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane w formie organizacji wystaw edukacyjnych, których głównym celem jest wzbogacenie oferty edukacyjnej Centrum Geoedukacji.

 • Doposażenie Centrum Geoedukacji w 2018 roku – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

  Lipiec 13, 2018 10:48

  „Doposażenie Centrum Geoedukacji w 2018 roku” , zadanie o całkowitej wartości 12 000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 6 000,00 zł, stanowiącą 50,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane poprzez zakup mikroskopów stereoskopowych do obserwacji okazów skalnych oraz odbiorników GPS do terenowych warsztatów edukacyjnych.

 • Konkursy Geoedukacyjne – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

  Lipiec 13, 2018 10:46

  „Konkursy Geoedukacyjne” zadanie o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie 2 konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej: Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-GENIUSZ-PREMIUM” i Geologicznego Konkursu Plastycznego „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”.