GEO-GENIUSZ A.D 2017 WYBRANY

5 czerwca 2017

Dziś w Centrum Geoedukacji odbył się finał piątej edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi „GEO-Geniusz. Spośród 50 finalistów z 6 szkół świętokrzyskich szkół gimnazjalnych wyłoniliśmy GEO-Geniusza roku 2017 . Miło nam poinformować, że ogółem w Konkursie udział wzięli uczniowie z 6 szkół gimnazjalnych: z Kielc, Bielin, Chęcin, Wolicy,  Mąchocic-Kapitulnych i Daleszyc. Do finału zakwalifikowanych zostało 50 uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie z testem etapu eliminacyjnego, przeprowadzonego w dniu  w maju, na terenie szkół zgłoszonych do Konkursu.

Głównym celem realizowanego Konkursu było wzbogacenie wiedzy geologiczno-przyrodniczej na temat regionu świętokrzyskiego. Warto dodać, że Konkurs „GEO-Geniusz” jest realizowany w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wartość całkowita projektu to 7 500,00 zł, z kwotą dotacji 6 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Po części oficjalnej, podczas której finaliści Konkursu przywitani zostali przez Dyrektor Geoparku Kielce – Elżbietę Czajkowską, uczestnicy Konkursu przystąpili do rozwiązywania testu, sprawdzającego wiedzę geologiczną i geograficzną, dotyczącą regionu świętokrzyskiego. Pytania konkursowe opracowane zostały przez zespół Centrum Geoedukacji, a dotyczyły najważniejszych osobliwości geologicznych  regionu. Test finałowy składał się z 30 pytań zamkniętych, z czterema wariantami odpowiedzi. Czas na jego wypełnienie wynosił 30 minut. Tuż po jego zakończeniu, w czasie gdy załoga Geoparku Kielce, sprawdzała poprawność wypełnienia kart odpowiedzi, finaliści wraz z opiekunami wysłuchali prelekcji popularnonaukowej wygłoszonej przez naszego przyjaciel Andrzeja Wąsikowskiego – Przewodniczącego Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Prelekcja dotyczyła najciekawszych aspektów życia świętokrzyskich nietoperzy.

Po zakończeniu sprawdzania testów finałowych,  wyniki pokazały, że stawka jest niezwykle wyrównana, a finaliści prezentują niezwykle wysoki poziom wiedzy geologicznej, z czego niezmiernie się cieszymy!

Miło nam poinformować, że GEO-Geniuszem roku 2017 – laureatką I miejsca została uczennica – Renata Kotyniewicz z Gimnazjum w Daleszycach. Na podium znalazła się równie Aleksandra Kuleta z Chęcin, zajmując II miejsce oraz Konrad Flis z Bielin, laureat III miejsca. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe (geologiczne zestawy służące do rozpoznawania i identyfikacji skamieniałości oraz wydawnictwa geologiczne Geoparku Kielce). Laureaci Konkursu, otrzymali ponadto dodatkowe nagrody w postaci sprzętu optycznego: I miejsce – teleskop astronomiczny, II – mikroskop,  III – lornetka.

Sukces uczniów to również sukces nauczycieli/opiekunów Konkursu, dlatego organizatorzy nie zapomnieli docenić również ich pracy, przygotowujące drobne upominki, w postaci wydawnictw geologicznych Geoparku Kielce. Natomiast nauczyciele, których uczniowie zostali laureatami I, II, III  miejsca (Pani Anna Chrapkiewicz, Pani Iwona Bożek i Pan Jan Sala) otrzymali dodatkowo pomoce dydaktyczne, w postaci rozkładanych modelów powstawania uskoków, zrębów i rowów tektonicznych. Wszystkim nauczycielem gratulujemy odniesionego sukcesu oraz życzymy wiele satysfakcji          z codziennej pracy szkolnej.

Wszystkim uczestnikom Konkursu, zarówno etapu eliminacyjnego i finałowego, a także nauczycielom koordynującym V edycję GEO-Geniusza serdecznie dziękujemy oraz życzymy wielu sukcesów w nauce i rozwijania swoich geologiczno-geograficznych pasji. Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych, realizowanych przez Geopark Kielce.ZAŁĄCZNIKI:


x