Grand Prix dla Geoparku Kielce w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

13 stycznia 2021

Z ogromną satysfakcją informujemy, że infrastruktura edukacyjna na Kadzielni i Wietrzni wybudowana w ramach projektu ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’ uzyskała nagrodę Grand Prix w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Kapituła konkursu zwróciła uwagę na całokształt działań Geoparku Kielce związanych z zagospodarowaniem i wykorzystaniem dawnych kamieniołomów na potrzeby turystyki i edukacji. Działania te wpisują się także w szerzej zakrojoną inicjatywę partnerską pn. ,,Geopark Świętokrzyski’’ realizowaną przez Kielce wspólnie z ościennymi gminami: Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Inicjatywa ta ma szansę na uzyskanie w bieżącym roku prestiżowego certyfikatu Światowego Geoparku UNESCO.


x