Jurajskie Sympozjum z dewońskim akcentem

17 maja 2016

W dniach 05 -06.05.2016 roku przedstawiciele Geoparku Kielce uczestniczyli w XXVI Sympozjum Jurajskim „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”, zorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. To coroczna konferencja, podczas której przedstawiciele świata nauki, środowiska samorządów lokalnych i instytucji zajmujących się popularyzacją nauk o Ziemi wymieniają się doświadczeniami w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W pierwszym dniu sympozjum swoimi doświadczeniami w zakresie edukacji geo-ekologicznej, realizowanej przez Geopark Kielce, podzieli się Michał Poros i Martyna Sutowicz, wygłaszając dwa referaty („Centrum Geoedukacji – od pomysłu do realizacji” ,„Formy edukacji geologicznej w Geoparku Kielce” ). Drugi dzień sympozjum miał charakter sesji terenowej, podczas której można było zaobserwować w jaki sposób edukację przyrodniczą realizują lokalne środowiska, związane z obszarem Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

fot. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
 
x