RATUJMY REZERWAT „MOCZYDŁO” – ZWIEDZANIE I SPRZĄTANIE

5 kwietnia 2017

Rezerwat „Moczydło” założony został z inicjatywy Zbigniewa Rubinowskiego. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Górach Świętokrzyskich, które dokumentuje dawne górnictwo kruszcowe. Stowarzyszenie „Ziemia Świętokrzyska” i miłośnicy regionu wystąpili z inicjatywą przeprowadzenia prac porządkowych na terenie rezerwatu.

Podczas akcji odbędzie się przejście nowopowstałą ścieżką edukacyjną. Zbiórka chętnych do udziału w sprzątaniu odbędzie się przy Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni (Jaworznia 93) , 8 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30. Uczestnicy proszeni są o zabranie rękawic!

x