SPOTKANIE GRUPY DS. ŚRODOWISKA ZIT KOF W CENTRUM GEOEDUKACJI

24 listopada 2021

Dziś w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy tematycznej do spraw ochrony środowiska Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT KOF).

Temat spotkania dotyczył potencjału geo-przyrodniczego Geoparku Świętokrzyskiego UNESCO. Mamy nadzieję, że zaprezentowane przykłady, ilustrujące wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych zainspirują uczestników spotkania do tworzenia gminnych projektów pro-środowiskowych.


 

x