Strategia Promocji Miasta Kielce 2030+ – konsultacje społeczne

6 października 2021

Trwają konsultacje społeczne w formie ankiety w ramach prac nad opracowaniem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”.

Anonimowa ankieta online jest zamieszczona w terminie do 11.10.2021 r. na platformie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-strategia-promocji.html).

Link do ankiety znajduje się na stronie internetowej Miasta Kielce pod adresami www.um.kielce.pl/promocja i www.kielce.eu/promocja

a także jest dostępny po zeskanowaniu poniższego qr-kodu.

Zachęcamy do głosowania!

 

x