TURNIEJ SZLIFIERSKI /MASTER-szlif/ dla członków Klubu Miłośników Geologii

31 października 2017

Ogłaszamy wszem i wobec, że od listopada do czerwca 2018 roku, dla członków Klubu Miłośników Geologii realizowany będzie turniej szlifierski MASTER-SZLIF. Głównym jego celem będzie wyłonienie wśród młodych członków Klubu, osoby która cechuje się najwyższymi umiejętnościami w zakresie samodzielnego szlifowania okazów geologicznych. Konkurs będzie ponadto okazją do uzupełnienia własnych kolekcji skalnych.


Turniej MASTER-SZLIF będzie się składał  z 8 etapów. Każdy z etapów realizowany będzie w pierwszy wtorek miesiąca, począwszy od listopada do czerwca.  Konkurs szlifierski będzie polegał na wykonaniu odpowiedniego szlifu, w określonym czasie (30 min.), na wcześniej przygotowanych skałach. W każdym miesiącu do szlifowania i wypolerowania przygotowana zostanie inna skała. Oszlifowane i wypolerowane okazy każdego etapu, podlegać będą ocenie punktowej trzyosobowej Komisji Konkursowej. Komisja ta będzie przyznawać punkty od 1 do 5, za każdą wyszlifowaną skałę, biorącą udział w konkursie.

Tytuł MASTER-szlifierza otrzyma ta osoba, która zgromadzi na koniec turnieju, największą ilość punktów. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 5 czerwca 2018 roku. Za udział w turnieju przewidujemy drobne upominki. Zachęcamy młodych członków Klubu Miłośników Geologii do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne będą podczas zajęć klubowych.


TURNIEJ SZLIFIERSKI /MASTER-szlif/

GDZIE: Centrum Geoedukacji,

sala warsztatowa Klubu Miłośników Geologii

KIEDY: pierwsze wtorki miesiąca,

od listopada do czerwca, godz. 17.00

DLA KOGO: młodzi członkowie Klubu Miłośników Geologii


HARMONOGRAM ETAPÓW TURNIEJU:

 14 listopada 2017

5 grudnia 2017

2 stycznia 2018

6 lutego 2018

6 marca 2018

3 kwietnia 2018

8 maja 2018

5 czerwca 2018

 


 

x