Umowa o współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym UJK

9 marca 2016

Dziś na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego podpisano umowę o współpracy między Geoparkiem Kielce a Instytutem Geografii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Współpraca będzie opierała się miedzy innymi na wymianie doświadczeń z zakresu praktycznych możliwości rozwoju geoturystyki na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Kluczowym elementem zainicjowanego porozumienia będzie wzajemna współpraca w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej a także wymiany doświadczeń i informacji naukowych w zakresie wspólnych projektów, m.in. utworzenia Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego. Współpraca między Geoparkiem Kielce a Instytutem Geografii UJK to kolejny krok na drodze wykorzystania potencjału naukowo-badawczego kieleckich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych dla realizacji projektów istotnych dla rozwoju miasta i regionu.

x