Zapraszamy na kolejną edycję konkursu edukacyjnego „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE”

18 kwietnia 2016

Konkurs przeznaczony jest dla grup uczniów (2-4 osoby) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego, – czyli dla trzech grup wiekowych.

Podczas konkursu grupa uczniów wykonuje plakat prezentujący bogactwo geologiczne okolicy w pobliżu szkoły, z której pochodzą uczestnicy. W przypadku szkoły podstawowej plakat ma posiadać rozmiar A1 i być wykonany tradycyjnie na papierze w formie dowolnej.

Natomiast szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne wykonują plakat zgodnie z instrukcją i szablonem, który znajduję się w załączniku na dole strony.

Wykonaną pracę należy dostarczyć do Centrum Geoedukacji lub przesłać na e-maila:witold.wesolowski@geopark-kielce.pl lub malgorzta.switaj@geopark-kielce.pl  do 27.05.2016 r. Następnie prace będą ocenione przez komisję konkursową, a po 6 najlepszych plakatów z każdej kategorii wiekowej zostanie przedstawionych na wernisażu podsumowującym konkurs.

 Wernisaż odbędzie się na terenie Centrum Geoedukacji w Kielcach dnia 13.06. 2016 roku.

Rejestracji osób chcących wziąć udział w konkursie dokonuje w imieniu uczniów nauczyciel, wysyłając zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail: witold.wesolowski@geopark-kielce.pl lub malgorzta.switaj@geopark-kielce.pl,  faksem 41 362 01 66, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w załączniku.

Termin składania zgłoszeń upływa 16 maja 2016 r.

Dla uczestników zarówno uczniów, nauczycieli i szkół przewidziane są nagrody rzeczowe (szczegóły w regulaminie).

Konkurs został zgłoszony do dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


x