KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII

26 czerwca 2019

KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII


Klub  Miłośników Geologii działa przy Centrum Geoedukacji i prowadzi bezpłatne zajęcia

dla osób indywidualnych (dorosłych i dzieci od lat 7)

we wtorki i w czwartki w godz: 16:00 – 19:30


WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST REZERWACJA
pod numerem telefonu 504 890 082 w tygodniu poprzedzającym zajęcia.
Każdy uczestnik lub opiekun uczestnika zobowiązany jest od zapoznania się z zasadami

Bezpieczeństwa pracy Klubu Miłośników Geologii w stanie epidemii COVID


W trakcie zajęć uczestnicy:

  • poznają skały, minerały i skamieniałości,
  • uczą się wstępnej obróbki skał i minerałów oraz preparowania skamieniałości,
  • tworzą kolekcje skał i minerałów
  • biorą udział w pogadankach o tematyce geologiczno – geograficznej.
  • biorą udział w zajęciach terenowych

Więcej informacji:

Kierownik Klubu Miłośników Geologii – mgr  Barbara Jędrychowska
tel. 504 890 082;  e-mail: barbara.jedrychowska@geonatura-kielce.pl


Regulamin Klubu Miłośników Geologii

Historia Klubu Miłośników Geologii

x