KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII

1 sierpnia 2023

KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII


Klub  Miłośników Geologii działa przy Centrum Geoedukacji i prowadzi bezpłatne zajęcia

dla osób indywidualnych (dorosłych i dzieci od lat 7)

we wtorki i w czwartki w godz.: 16:00 – 19:30


 


W trakcie zajęć uczestnicy:

  • poznają skały, minerały i skamieniałości,
  • uczą się wstępnej obróbki skał i minerałów oraz preparowania skamieniałości,
  • tworzą kolekcje skał i minerałów
  • biorą udział w pogadankach o tematyce geologiczno – geograficznej.
  • biorą udział w zajęciach terenowych

Więcej informacji:

Centrum Geoedukacji

Kielce, ul. Daleszycka 21

tel. 04/ 36 76 800


Regulamin Klubu Miłośników Geologii

Historia Klubu Miłośników Geologii

x