KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII

26 czerwca 2019

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA Z UWAGI NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII POZOSTAJE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA


KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII


Klub  Miłośników Geologii działa przy Centrum Geoedukacji i prowadzi bezpłatne zajęcia dla osób indywidualnych.

  • WTORKI – godz. 16:00 – 19:30 – zajęcia dla dzieci od lat 7 (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej)
  • CZWARTKI – godz. 16:00 – 19:30 zajęcia przeznaczone dla osób dorosłych.

W trakcie zajęć uczestnicy:

  • poznają skały, minerały i skamieniałości,
  • uczą się wstępnej obróbki skał i minerałów oraz preparowania skamieniałości,
  • tworzą kolekcje skał i minerałów
  • biorą udział w pogadankach o tematyce geologiczno – geograficznej.
  • biorą udział w zajęciach terenowych

Więcej informacji:

Kierownik Klubu Miłośników Geologii – mgr  Barbara Jędrychowska
tel. 41 36 76 800;  e-mail: barbara.jedrychowska@geopark-kielce.pl


Regulamin Klubu Miłośników Geologii

Historia Klubu Miłośników Geologii

x